Händelsekalender

2016 sommarens juniorläger

Bästa medlemmar!

I samband med årsmötet bestämdes att sommarens junior-seglingsläger hålles på Skämmö den 1.7 till 3.7 2016

Anmälningar till Kim Djupsjö eller Mikaela Kauppala.

Kalendern för sommaren 2016

BSK - SOMMARENS PROGRAM 2016 Ansvarsperson

MAJ
7 maj lördag FLAGGHISSNING kl. 12.00 och TALKO med korvgrillning på Skämmö Christer
28 maj lördag BESIKTNING kl. 12.00-14.00 på Skämmö Robban

JUNI
11 juni lördag BESIKTNING kl. 12.00-14.00 på Skämmö Robban
18 juni lördag BESIKTNING kl. 12.00-14.00 och TALKO med korvgrillning på Skämmö Robban


JULI
1-3 juli JUNIORLÄGER: Anmäl dig gärna redan nu till info@bsk.fi. Kom ihåg att skriva deltagarens namn, adress, telefon- Kimmen
nummer och matallergier! Meddela även telefonnumret till barnets vårdnadshavare. Antalet deltagare är begänsat!
3 juli söndag HECKAPOKALEN: Kölbåtskappsegling på Kyrkfjärden; skepparmöte kl. 12.00 på Skämmö, start kl. 13.00 Bengt

AUGUSTI
20 augusti lördag BARÖSUND RUNT: eskaderfärd, skepparmöte kl. 9.00 med kaffe på Skämmö, start kl. 10.00
20 augusti lördag KRÄFTKALAS I PAVILJONGEN (knytkalas) kl. 18.00 på Skämmö: Klubben bjuder på lämpliga utrymmen och trev- Mikaela
ligt sällskap! Anmälningar till info@bsk.fi eller 050 3018331 (Mikaela Kauppala) senast 15.8.2016.

SEPTEMBER
3 september lördag FLAGGHALNING kl. 12.00 och TALKO med korvgrillning på Skämmö Christer

Powered by Grinda kb, http://grinda.fi

Händelsekalendern

Sommarprogram 2016e.pdf